Producenci
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wilgotność powietrza utrzymana na właściwym poziomie w miejscu pracy
Wilgotność powietrza utrzymana na właściwym poziomie w miejscu pracy - grzejemy

Kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje Kodeks pracy oraz różnego rodzaju akty wykonawcze, które precyzują pewne zagadnienia. Jeśli chodzi o pytanie o to, jaki poziom wilgotności powietrza powinien być utrzymany w zakładach, w których wykonujemy swoje obowiązki zawodowe, odpowiedzi szukać musimy w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (uchwalonym w dniu 26 IX 1997), które odnosi się do przepisów ogólnych dotyczących BHP. Należy również pamiętać, że to pracodawca – zgodnie z artykułem siódmym Kodeksu pracy – zapewnić musi pracownikom odpowiednie warunki, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie a kwestia wilgotności

Jak stanowi wspomniane powyżej rozporządzenie (artykuł 32, ustęp 1), konieczne jest zagwarantowanie w pomieszczeniach w zakładach pracy odpowiedniej wymiany powietrza. Przy czym w tym kontekście należy uwzględnić szereg czynników. Otóż wymiana powietrza przebiegać będzie prawidłowo tylko wówczas, gdy będzie dostosowana do funkcji, jaką pełni dane pomieszczenie oraz do jego wymagań użytkowych. Ważne jest również, aby w miejscu pracy nie były obecne zanieczyszczenia o charakterze zarówno gazowym, jak i stałym. I co istotne – zapewniony musi być właściwy bilans ciepła i wilgotności. Jeśli jednak chodzi o ten ostatni, interesujący nas aspekt – czyli wilgotność – w rozporządzeniu ministerstwa pracy i polityki społecznej brakuje dokładnych wytycznych, w jaki sposób pracodawca powinien stworzyć takie warunki, aby utrzymana była ona przez cały czas na właściwym poziomie. Główna zasada brzmi jednak, że poziom wilgotności, podobnie jak pozostałe czynniki, musi być taki, aby wilgotność nie wpływała negatywnie na zdrowie osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.

Wilgotność a komfort cieplny

Nie bez znaczenia jest kwestia komfortu cieplnego, jaki musi być zapewniony w miejscach pracy. Aby został on zagwarantowany, należy zadbać o dobre ogrzewanie (zimą i w chłodne dni wiosną i latem) oraz odpowiednią wentylację. Komfort cieplny zależy również od pewnych parametrów powietrza, w skład których wchodzą temperatura, prędkość cyrkulacji oraz tzw. wilgotność względna. Tę ostatnią wartość podaje się w skali procentowej. Wyraża ona objętość pary wodnej, którą zawiera powietrze, odpowiednią dla określonej temperatury. Wprawdzie wrażliwość termiczna jest często inna w przypadku różnych osób, możemy jednak wskazać, które parametry dobrze oddziałują na to, jak czujemy się pod względem fizycznym i psychicznym. Według tych kryteriów poziom wilgotności względnej zimą powinien wynosić 45%, natomiast latem – o 5 punktów procentowych więcej.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl